Jdi na obsah Jdi na menu
 

Členské příspěvky v roce 2020

O výši členských příspěvků rozhodla Valná hromada zapsaného spolku KMS JUVENTUS Bruntál dne 22.12.2019 takto:

a) pro osoby starší 18-ti let činí členský příspěvek 200 Kč ročně a je splatný do 20.2.2019
     jde tedy o osoby narozené v roce 2001 a starší.

b) členové spolku narození v roce 2002, 2003, 2004 a další členové mladší 18-ti let, kteří nehrají mistrovské    soutěže v rámci spolku platí členský příspěvek 100 Kč ročně a ten je splatný do 20.2.2019

c) členové spolku narození v roce 2009, 2010, 2011 a 2013 a další členové mladší 6-ti let, platí členský příspěvek 1000 Kč ročně a ten je splatný do 20.2.2019. Platbu je možno rozložit na dvě pololetní splátky ve výši 500 kč spatných do 20.2.2020 a500splatnýcg do 20.8.2020.

d) členové spolku narození v roce 2005, 2006, 2007 a 2008, platí členský příspěvek 2000 Kč ročně a ten je splatný do 20.2.2019. Platbu je možno rozložit na dvě pololetní splátky ve výši 1000 kč spatných do 20.2.2020 a 1000 Kč splatných do 20.8.2020.

 

Členské příspěvky se platí bezhotovostně, převodem prostředků na účet
číslo: 221473696/0300

Jako variabilní symbol použijte rok narození

V případě nutnosti lze zcela vyjímečně platit členský příspěvek i v hotovosti oproti chronologicky číslovanému příjmovému pokladnímu dokladu.
Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu či pro orgán státní správy a pod. bude vystaven až po uhrazení celého ročního příspěvku a jen tomu, kdo o něj písemně či e-mailovou zprávou požádá.

V případě dotazů neváhejte psát na spolkovou e-mailovou adresu:
fotbal.bruntal@seznam.cz